Tjenester

Management Consulting

Must Win Battles

 

Must-win battles er et metodeverk som sørger for at en organisasjon tydeliggjør tre til fem “kamper” som skal vinnes innen en gitt tidshorisont. Metoden er praktisk orientert, motiverende å jobbe med og sikrer et sterkt fokus på gjennomføring i organisasjonen.

 

I etterkant av stratregiprosesser begynner den kritiske fasen for operasjonalisering og omsette strategi til handling. Altfor mange opplever at de gode idéene og intensjonene kun i liten grad blir gjennomført. Must-win battles er et meget nyttig verktøy i denne fasen. Det som gjør metoden effektiv er:

 

  • Klare prioriteter og veldefinerte mål

  • Små utførende team

  • Motivasjon og engasjement blant de involverte

  • Praktisk orientert, ikke akademisk