Tjenester

Management for Hire

Management for hire blir også kalt interimledelse eller ledervikar. Oppdragene vi utfører er hovedsakelig innen tre kategorier; kapasitet, turnaround eller prosjekt.

Kapasitet

Behov

Når du raskt trenger å dekke et kapasitets- eller kompetansehull i bedriften.

Behovet kan være å tilføre kompetanse eller dekke midlertidig kapasitet, når nøkkelmedarbeidere blir syke, skifter jobb, ved omstilling, mm.

Verktøy

En erfaren interimleder som har spisskompetanse innenfor det relevante fagområdet, som tilfører ledelseskraft, som raskt skaffer seg et overblikk og sikrer moment i den operasjonelle driften.

Resultat

Stabilitet i driften sikres og moment opprettholdes.

Turnaround Management

Behov

Ledelse av krevende endringer, f.eks. i forbindelse med omlegging av virksomheten, gjennomføring av organisasjonsendringer, reetablere forretningsenheter.

Verktøy

En erfaren interimleder som har gjennomslagskraft, har gjennomført lignende snuoperasjoner med dokumenterte resultater, og som er uten bindinger i virksomheten.

Resultat

En effektivt gjennomført endringsprosess, hvor målsetning med prosessen er nådd, og som er godt forankret i organisasjonen.

Prosjekt

Behov

Du trenger en erfaren prosjektleder med gjennomføringskraft.

Verktøy

En interimleder som har lang prosjektledererfaring og dokumenterte resultater fra prosjekter innen ulike forretningsområder.

Resultat

Et effektivt gjennomført prosjekt med forutsigbarhet og transparens.