Tjenester

Strategi

Strategi handler om å ta riktige valg som sikrer retning, motivasjon og forståelse. Vi har kompetanse på utvikling av strategier med kunden i fokus, en forutsetning for å kunne utvikle reelt kundeorienterte virksomheter.

 

Enda viktigere er strategi implementering. Det hjelper lite med en halvveis iverksatt strategi som dessverre ofte er tilfellet. Det er krevende å kommunisere og distribuere en strategi til alle ansatte. Dersom de ansatte ikke forstår veien videre, eller er villig til å snu seg slik forretningen krever, er det vanskelig å lykkes.